Förskolan Zodiaken

Mitt i Tillberga (Västerås), med natur och skog i närheten, finner ni Förskolan Zodiaken. Vi är en mindre förskola med avdelningarna, Fiskarna, Väduren och Oxen.


Fiskarna är en yngrebarnsgrupp ålder 1-2.

Väduren  ålder 3-4.

Oxen ålder 5-6.

Sammanlagt är vi idag 26st barn och 7st pedagoger.Förskolan Zodiaken erbjuder:


 • Reggio Emilia inspirerad verksamhet
 • profilering naturvetenskap och teknik
 • informations- och kommunikationsverktyget Pluttra
 • två gårdar med lekyta, en på framsidan av förskolan samt en på baksidan
 • en stor uteverksamhet med promenader i närområdet, buss-utflykter, aktiviteter och naturmaterial
 • närheten till bla skogsområden, promenadstråk, lekparker, bussförbindelse,  dans- och rörelsesalar samt ett bibliotek
 • en inbjudande pedagogisk miljö
 • föräldraaktiv inskolning 
 • blöjor, tvättlappar som ingår i vistelsetiden
 • utforskande, delaktighet och reflektion
 • roligt lärande
 • trygghet i den lilla gruppen
 • god förberedelse inför skolstart
 • ordinarie öppettider kl 630-17.  (jourtid före och efter)


”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.” (Läroplan för förskolan, reviderad 10)

Copyright © All Rights Reserved